Osiągnięcia Zespołu Kliniki Urologii

 1. 20.10.2023. 2. edycja Urology Boot Camp Poland
 2. 19.11.2022. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy, 2022
 3. 18.11.2022. Pierwszy w Polsce kurs szkoleniowy Boot Camp.
 4. 12-13.04.2019. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy, 2019
 5. 13-14.04.2018. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy, 2018
 6. 7-8.04.2017.  XXV Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy 2017
 7. 13.09.2016. Pierwszy w regionie i drugi w Polsce krzyżowy przeszczepu nerek. Zabiegi wykonane we współpracy z Kliniką Transplanotologii i Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr Jurasza.
 8. 2016 rok objęcie przed dr Piotra Jarzemskiego Przewodnictwa Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Bydgoszczy. Dr Sławomir Listopadzki, został członkiem Zarządu Sekcji, dr Piotr Słupski sekretarzem Sekcji.
 9. 2015 rok utworzenie w Bydgoszczy Laparoskopowego Centrum Naukowo Szkoleniowego – EMTC European Medical Training Center w współpracy i na bazie Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy
 10. 2014 rok operacja jednoczasowego usunięcia nowotworu nerki, czopa nowotworowego sięgającego powyżej przepony i przerzutu do szczytu płuca prawego. Operacja w łączonym zespole: urologa, chirurga naczyniowego, kardiochirurga i torakochirurga.
 11. 2014 rok operacja jednoczasowego usunięci obu nerek i pęcherza moczowego techniką laparoskopową.
 12. 2014 rok pierwszy w świecie zabieg zamknięcia przetoki pęcherzowo odbytniczej techniką LESS.
 13. 2013 rok pierwsze w regionie i drugie w Polsce pobranie nerki od żywego dawcy techniką laparoskopową wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 14. 2012 rok Polsko-Rosyjsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Bydgoszczy.
 15. 2008 rok Kongres Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Bydgoszczy.
 16. 2006 rok szóste międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem Prof. Stefan Loeningprof. Prof. Dirk Fahlenkamp, dr Serdar Doeger, Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.
 17. 2005 rok piąte międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem prof. Prof. Jens Uwe Stoltzenburg Department of Urology, Usiversity of Leipzig, Germany oraz Prof. Claude Abbou Department of Urology, Henri Mondor Hospital, Creteil, France
 18. 2004 rok dr Piotr Jarzemski Przewodniczacym Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Oddziale Urologii w Bydgoszczy. Siedziba Oddziału zostaje przeniesiona z Gdańska do Bydgoszczy.
 19. 2004 rok czwarte międzynarodowe warsztaty laparoskopowe w Bydgoszczy z udziałem prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa dr Ingolf Turka z Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.
 20. 2003 rok transmisja satelitarna „live” operacji laparoskopowej radykalnej nefrektomii wykonywanej w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 21. 2002 rok projekt regionalnego programu badań profilaktycznych “Akcja Prostata”.
 22. 2000 rok pierwszy kurs praktyczny – laparoskopia w Urologii zorganizowany w Instytucie Weterynarii w Olsztynie organizowany przez Zespół Urologów Szpitala Biziela w Bydgoszczy i Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe.
 23. 2000 rok utworzenie w Bydgoszczy ośrodka szkoleniowego pod nazwą Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe (BWE).
 24. 2000 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa cystektomia i cystoprostatektomia radykalna wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 25. 1999 rok trzecie warsztaty laparoskopowe w Bydgoszczy z transmisją operacji live wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy przez zaprzyjaźnionych urologów prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa, dr Ingolf Turk z Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz prof. Jay Bishoff z Johns Hopkis University Hospital, Baltimore, USA.  
 26. 1999 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa prostatektomia radykalna wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 27. 1998 rok powołanie w Bydgoszczy Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Układu Moczowego „UROSTO”.
 28. 1998 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 29. 1997 rok drugie warsztaty laparoskopowe w Bydgoszczy z transmisją operacji live wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy przez zaprzyjaźnionych urologów prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa z Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
 30. 1997 rok program pod nazwą „Akcja Prostata” otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia.
 31. 1996 rok pierwszy w Polsce program badań przesiewowych przesiewowych w kierunku rozpoznania chorób gruczołu krokowego na obszarze miasta Bydgoszczy pod nazwą własną „Akcja Prostata”
 32. 1996 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa nefrektomia radykalna wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.
 33. 1996 rok pierwsze warsztaty laparoskopowe w Bydgoszczy z transmisja operacji live wykonane w Oddziale Urologii w Bydgoszczy przez zaprzyjaźnionych urologów prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa z Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
 34. 1995 rok pierwsza operacja laparoskopowa – utereolitotomia z dostępu przezotrzewnowego.
 35. 1993 rok pierwsza cystectomia radykalna, z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego metodą Pagano.
 36. 1992 rok utworzenie pierwszej w regionie pracowni ESWL.
 37. 1990 rok pierwsze w regonie zabiegi usuwania złogów z moczowodów i nerek techniką URS i PCNL.