Pierwszy w kraju Urology Boot Camp w Bydgoszczy

Urology Boot Camp, czyli podstawowy kurs dla lekarzy rezydentów urologii odbył się właśnie w Bydgoszczy. Zespół naszej Kliniki pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zorganizował po raz pierwszy warsztaty praktyczne dla młodych adeptów urologii. Zapraszamy do krótkiej relacji z tego wydarzenia.