39th Annual EAU Congress – Paris

Właśnie zakończył się kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, podczas którego byli obecni lekarze z Kliniki Urologii. Annual EAU Congress to największy urologiczny zjazd w Europie, podczas którego specjaliści z całego świata przedstawiają swoje osiągnięcia, jak i najnowsze doniesienia w dziedzinie urologii. W tym roku kongres odbywał się w Paryżu, gdzie zespół naszej Klinki również brał czynny udział w tym wydarzeniu. Dr Marcin Jarzemski poprowadził kurs laparoskopii w ramach Hands-on Training, czyli praktycznych warsztatów na trenażerach. Dodatkowo podczas kongresu była prezentowana praca przez dr. Augustin Fraile Poblador na temat implantacji sztucznych zwieraczy, przy której to części uczestniczył dr Paweł Szyperski. Wyjazd był niezwykłą okazją do aktualizacji wiedzy medycznej i rozwoju, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości opieki dla pacjentów Klinki Urologii.