53. Kongres Naukowy PTU

Za nami 53. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jak co roku obecni byli lekarze z naszej Kliniki, aby móc pogłębiać swoją wiedzę urologiczną i poznawać najnowsze doniesienia ze świata nauki. W Krakowie członkowie naszego zespołu mieli również okazję brać czynny udział w wykładach, prezentując swoje własne doświadczenia z zakresu chirurgii urologicznej.

Zapraszamy na krótką relację fotograficzną.