Programy Badawcze

Programy Badawcze

  1. Ocena wyników prostatektomii radykalnej wykonywanej techniką laparoskopową we własnej modyfikacji.

  2. Ocena wyników laparoskopowej radykalnej prostatektomii z rozszerzoną lifadenektomią miedniczą w miejscowo zaawansowanym nowotworze gruczołu krokowego.

  3. Ocena wyników plastyki połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką laparoskopową w modyfikacji własnej.
pl_PL