Prace naukowe

Prace naukowe

 1. Sroka WD, Boughton BA, Reddy P, Roessner U, Słupski P, Jarzemski P, Dąbrowska A, Markuszewski MJ, Marszałł MP. Determination of amino acids in urine of patients with prostate cancer and benign prostate growth. Eur J Cancer Prev. 2016 May 24.

 2. Jarzemski P, Listopadzki S, Kalinowski R, Kowalski M, Jarzemski M, Sosnowski R. Mini-laparascopic dismembered pyeloplasty using only 3 mm instruments (3mmML). Cent European J Urol. 2015;68(3):396-7.

 3. Sroka WD, Adamowski M, Słupski P, Siódmiak J, Jarzemski P, Odrowąż-Sypniewska G, Marszałł MP. Alpha-methylacyl-CoA racemase and hepsin as urinary prostate cancer markers. Int J Biol Markers. 2015 Nov 11;30(4):e401-6.

 4. Marszałł MP, Sroka W, Adamowski M, Słupski P, Jarzemski P, Siódmiak J, Odrowąż-Sypniewska G. Engrailed-2 protein as a potential urinary prostate cancer biomarker: a comparison study before and after digital rectal examination. Eur J Cancer Prev. 2014 Jul 7.

 5. Jarzemski P, Listopadzki S, Kowalski M. Laparoscopic removal of a congenital seminal vesicle cyst in Zinner’s syndrome. JSLS. 2014 Apr-Jun;18(2):367-71.

 6. Jarzemski P, Listopadzki S. Laparoscopic horseshoe kidney isthmusectomy: four case reports. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Mar;9(1):115-20.

 7. Kośliński P, Jarzemski P, Markuszewski MJ, Kaliszan R. Determination of pterins in urine by HPLC with UV and fluorescent detection using different types of chromatographic stationary phases (HILIC, RP C8, RP C18). J Pharm Biomed Anal. 2014 Mar;91:37-45.

 8. Antczak A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Masojć B, Górski B, Gromowski T, Nagorna A, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Borkowski T, Borkowski A, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Domagała P, Stawicka M, Milecki P, Akbari MR, Narod SA, Lubiński J, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium; Other members of the Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała W, Chosia M, van de Wetering T, Serrano-Fernández P, Puszyński M, Soczawa M, Switała J, Archimowicz S, Kordowski M, Zyczkowski M, Borówka A, Bagińska J, Krajka K, Szwiec M, Haus O, Janiszewska H, Stembalska A, Sąsiadek MM. A common nonsense mutation of the BLM gene and prostate cancer risk and survival. Gene. 2013 Dec 15;532(2):173-6.

 9. Kashyap A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Świtała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar Ł, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Piotrowski K, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Górski B, Masojć B, van de Wetering T, Menkiszak J, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. The presence of prostate cancer at biopsy is predicted by a number of genetic variants. Int J Cancer. 2014 Mar 1;134(5):1139-46.

 10. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, Helle SI, O’Sullivan JM, Fosså SD, Chodacki A, Wiechno P, Logue J, Seke M, Widmark A, Johannessen DC, Hoskin P, Bottomley D, James ND, Solberg A, Syndikus I, Kliment J, Wedel S, Boehmer S, Dall’Oglio M, Franzén L, Coleman R, Vogelzang NJ, O’Bryan-Tear CG, Staudacher K, Garcia-Vargas J, Shan M, Bruland ØS, Sartor O; ALSYMPCA Investigators. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013 Jul18;369(3):213-23.

 11. Cybulski C, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Kashyap A, Gołąb A, Słojewski M, Sikorski A, Puszyński M, Soczawa M, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Domagała P, Piotrowski K, Menkiszak J, Krzystolik K, Gronwald J, Jakubowska A, Górski B, Dębniak T, Masojć B, Huzarski T, Muir KR, Lophatananon A, Lubiński J, Narod SA; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. A personalised approach to prostate cancer screening based on genotyping of risk founder alleles. Br J Cancer. 2013 Jun 25;108(12):2601-9.

 12. Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. The G84E mutation in the HOXB13 gene is associated with an increased risk of prostate cancer in Poland. Prostate. 2013 Apr;73(5):542-8.

 13. Cybulski C, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Jakubowska A, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Kashyap A, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Narod SA, Lubiński J; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. An inherited NBN mutation is associated with poor prognosis prostate cancer. Br J Cancer. 2013 Feb 5;108(2):461-8.

 14. Kidney extraction- three laparoscopic techniques in porcine model, Aleksander Kasprowicz, Marcin Lew, Piotr Jarzemski¹, Sławomir Listopadzki¹ Bull Vet Inst Pulawy 55, 155-157, 2011.

 15. Andriole GL, Bostwick DG, Brawley OW, Gomella LG, Marberger M, Montorsi F, Pettaway CA, Tammela TL, Teloken C, Tindall DJ, Somerville MC, Wilson TH, Fowler IL, Rittmaster RS; REDUCE Study Group. Effect of dutasteride on the risk of prostate cancer. N Engl J Med. 2010 Apr 1;362(13):1192-202.

 16. Schab M, Janiszewska H, Jarzemski P, Bak A, Junkiert-Czarnecka A, Pilarska M, Słupski P, Haus O. Frequency of CYP1B1 homozygous genotype 355T/T in prostatę cancer families from Poland. Eur J Cancer Prev. 2010 Jan;19(1):31-4.

 17. Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N, Feldman R, Tammela TL, Saad F, Heracek J, Szwedowski M, Ke C, Kupic A, Leder BZ, Goessl C; Denosumab HALT Prostate Cancer Study Group. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med. 2009 Aug 20;361(8):745-55.
 18. Józwicki W, Gołda R, Domaniewska J, Skok Z, Jarzemski P, Przybylski G, Domaniewski J. [Does elitism of school influence the smoking-related health behaviour among grammar school students?]. Przegl Lek. 2009;66(10):687-90.

 19. Józwicki W, Gołda R, Domaniewska J, Skok Z, Jarzemski P, Przybylski G, Domaniewski J.[Does elitism of school influence the smoking-related health behaviour among grammar school students?]. Przegl Lek. 2009;66(10):687-90.

 20. Grajewski J, Jarzemski P, Twaruzek M, Kuzminska K, Trepala M. The level of ochratoxin a in patients after nephrectomy. Mycotoxin Res. 2007 Mar;23(1):22-6.

 21. Pseudoaneurysm and arteriovenous fistula as complications after percutaneus nephtrolitotrypsy. Endovascular treatment with superselective embolisation. Władysław Lasek, Grzegorz Meder, Piotr Strześniewski, Piotr Jarzemski, Marek Mosiołek. Pol J Radiol 2005; 70(2): 87-89
 22. Transmisja satelitarna operacji laparoskopowej. Wiedza w akcji. Piotr Jarzemski Przegląd Urologicznym 2004/1 (23).

 23. Jackman SV, Jarzemski PA, Listopadzki SM, Lee BR, Stoianovici D, Demaree R, Jarrett TW, Kavoussi LR. The EndoHand: comparison with standard laparoscopic instrumentation. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 1999 Jun;9(3):253-8.

 24. Piotr Jarzemski, Stanisław Wroński, Sławomir Listopadzki, Piotr Frąckiewicz. Laparoskopowa limfadenektomia zasłonowa u pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego. Urol. Pol.

 25. Jawień A. Szczęcny W. Jóźków H. Jarzemski P. Przydatność pomiarów ciśnień na opuszkach palców rąk podczas naprzemiennego ucisku tętnic przedramienia w chirurgii naczyń. PPCh., 56, 6, (459-464), 1987.

 26. Nowak JM, Grzanka A, Żuryń A, Wroński S, Dybowska-Skarzyńska B. The influence of cotinine on the cell line derived from the urinary bladder transitional epithelium. Med Biol Sciences. 2010; 2(24)

 27. Wroński S, Borówka A. A role of growth factors in the development of benign prostate hyperplasia. Clinical value of the Pygeum afr. extract in pharmacotherapy of BPH. Przegl Urol 2004; 4(26)

 28. Wronski S. Anatomic determinants of the intrarenal access to the pelvicalyceal system during percutaneous endoscopic procedures. Przegl Urol 2011; 1(65)

 29. Wroński S. Painful bladder syndrome and interstitial cystitis. Etiology and treatment perspectives. Role of intravesical hyaluronid acid intravesical pharmacotherapy. Przegl Urol 2008; 2(48)

 30. Wroński S. Role of the alpha-adrenergic antagonists in modern therapy of the benign prostate hyperplasia. Special role of doxazosine – previous experiences and new promising perspectives. Przegl Urol 2010; 3(61)

 31. Wroński S, Radziszewski P, Lewczak D. Overactive bladder syndrome and urgence incontinence an individual’s complaint or a society disease. Etiology and treatment. Przegl Urol 2010; 5(63)

 32. Wroński S. Human genome decoded. Urol Pol 2007; 4(60)

 33. Wroński S, Grzanka D, Korenkiewicz Ł, Lewczak D. Computerised comparative analysis of microscopic structure of proper and primary obstructed uretero-pyelvic junction. Urol Pol 2004; 2a(57).

 34. Wroński S, Grzanka D, Sujkowska R, Wiśniewska H, Lewczak D. Influence of doxazosin on localisation of endothelin-1 in prostatic gland tissue in BPH patients. Additional therapeutic effect in BPH treatment. Urol. Pol 2004; 2a(57).

 35. Wroński S. Cytotoxic activity of the tumour infiltratic lymphocytes after IL-2 and BCG stimulation. A comparative study. Urol Pol 1997; 2(50)

 36. Wronski S, Marszalek A. Diagnostic pitfalls of rare urinary bladder tumors: differential diagnosis of lymphoma-like carcinoma of the bladder–a clinicopathologic study and literature review. J Clin Oncol. 2011; 29(8)

 37. Wroński S. Radical perineal prostatectomy – the contemporary resurgence of a genuinely minimally invasive procedure: Procedure outline. Comparison of the advantages, disadvantages, and outcomes of different surgical techniques of treating organ-confined prostate cancer (PCa). A literature review with special focus on perineal prostatectomy. Cent European J Urol. 2012; 65(4)

 38. Wroński S. Management of iatrogenic, post-prostatectomy recto-urinary fistula – not a cut-and-dried debate. Does the best option exist? Cent European J Urol. 2014; 67(1)

 39. Wroński S. The new horizons of pharmacotherapy. Unexpected pharmacological actions and a new therapeutic strategy of phosphodiesterase-5 inhibitors. Cent European J Urol. 2014; 67(3)

 40. Wroński S Genetic polymorphism intermingled with environmental factors substantially contributes to the bladder cancer progression. Cent European J Urol. 2013; 66(1)

 41. Wroński S. From industrial laboratory directly to operating table: the vicissitudes of optical coherence tomography (OCT). Cent European J Urol. 2013; 66

 42. Wroński S, Słupski P, Wiśniewski P. A single institution study on patient’s self-reporting appraisal and functional outcomes of the first set of men following radical perineal prostatectomy. Cent European J Urol. 2012; 65(3)

 43. Wroński S. Do we really always need gimmicks? Cent European J Urol. 2014; 4(66)

 44. Wroński S, Grzanka D, Wiśniewska H, Korenkiewicz J, Marszałek A. Doxazosin mesylate affects localization of endothelin-1 in prostatic tissues. Cent European J Urol. 2010; 1(63)

 45. Wroński S, Marszałek A. Nephroblastoma in adults. Clinical and histopathological features of two incidental Wilms’ tumors. Cent European J Urol. 2009; 3(62)

 46. Wroński S. Urethral syndrome – idiopathic disease or a symptom of different disorders? Nowa Medycyna. 2000; 5

 47. Wroński S. Interstitial cystitis. Etiology, diagnosis, treatment – a review. Nowa Medycyna. 2000; 5

 48. Wroński S, Jarzemski P, Listopadzki S. “In vitro” expanded autologous tissues in treatment of recurrent urethral strictures. Eur Urol suppl. 2002; 1(1)

 49. Wroński S. Minimal-invasive surgery – what do we mean by this? Radical perineal prostatectomy (suprasphincteric) RPP and Transperineal Lymphadenectomy (TPL) as minimal-invasive method of the treatment of prostate cancer. Technique of the procedure and own experience. Eur Urol suppl 2009; 8(8)

 50. Wroński S. Vitamin D: a “wanted” supernatural power or a power of wishful thinking. Cent European J Urol. 2016; 69: 148-149

Referaty wygłoszone na krajowych i zagranicznych kongresach urologicznych

 1. Tętniak wewnątrznerkowy – trudności diagnostyczne i leczenia. Pamiętnik Dnia Urologicznego PTU, Łódź, 1991, (309 – 319).

 2. Laparoscopic retroperitoneal naphrectomy. J. Endourol., 11: Suppl. (P6-16), Sept. 1997.

 3. Right side retroperitoneoscopic ureter-ureter anastomosis in patient with uretero-vaginal fistula on right side. J. Endourol., 11: Suppl. (V4-7), Sept. 1997.

 4. Renal collecting system of mid kidney zone in relation to endourological procedures. Eur. Urol., 33: S1 (457), 1998.

 5. Right side retroperitoneoscopic ureter-ureter anastomosis. Eur. Urol., 33: S1 (634), 1998.

 6. Retroperitoneoscopy, urological indications – personal experiences. Eur. Urol., 33: S1 (637), 1998.

 7. Dexterity, tactile feedback, and operating characteristics of the endohand: initial experience. J. Urol., 159: Supp. (592), May 1998.

 8. Insufflation pressure does not affect pain after laparoscopic genitourinary surgery. J. Endourol., 12: Suppl. (F1-14), Sept. 1998.

 9. The removal of diverticulum renal calyx by retroperitoneoscopy. J. Endourol., 12: Suppl. (P18-15), Sept. 1998.

 10. Replacement of retrocaval ureter by retroperitoneoscopy. J. Endourol., 12: Suppl. (V3-5), Sept. 1998.

 11. Left side retroperitoneoscopic ureterolithotomy using illuminating catheter of the ureter. J. Endourol., 12: Suppl. (V4-7), Sept. 1998.

 12. Laparoskopic and retroperitoneoscopic nephrectomy, personal experiences. Eur. Urol., 35: S2 (471), 1999.

 13. 15. Reroperitonescopic dismembered pyeloplasty – three trocars procedure. J. Endourol., 13: Suppl. (PS 17-4), Sept. 1999.

 14. Reroperitonescopic dismembered pyeloplasty. J. Endourol., 13: Suppl. (VS 11-4), Sept. 1999.

 15. Miejsce laparoskopii w urologii. Przegląd Urologiczny; 2000 (1).

 16. Laparoscopic radical prostatectomy. J. Endourol., 14: Suppl. (P 1-8), Sept. 2000.

 17. Laparoscopic radical nephrectomy – two years follow-up. J. Endourol., 14: Suppl. (P 4-18), Sept. 2000.

 18. Laparoscopy and retroperitoneoscopy using two mm instruments. J. Endourol., 15: Suppl. (P 13-8), Sept. 2000.

 19. Warsztaty: Laparoskopia w urologii (cz. I). Przegląd Urologiczny; 2001/2/2 (6).

 20. Warsztaty: Laparoskopia w urologii (cz. II). Przegląd Urologiczny; 2001/2/3 (7).

 21. Warsztaty: Laparoskopia w urologii (3). Przegląd Urologiczny; 2001/2/4 (8).

 22. Ureterolitotomia laparoskopowa. Przegląd Urologiczny; 2001/2/5 (9).

 23. Laparoscopic cystoprostatectomy with bricker ileal conduit. J. Endourol., 15: Suppl. (VS 11-4), Nov. 2001.

 24. Usunięcie torbieli nerki. Przegląd Urologiczny; 2002/3/1 (11).

 25. „In vitro” expanded autologus tissues in tretment of recurrent ureteral strictures. Eur. Urol., Vol. 1, No. 1 pp. 43, Jan. 2002.

 26. Laparoscopic radical cystectomy. Eur. Urol., Vol. 1, No. 1 pp. 57, Jan. 2002.

 27. Laparoscopic isthmotomy and dosmembered pyeloplasty by the patient with horseshoe kidney. Eur. Urol., Vol. 1, No. 1 pp. 57, Jan. 2002.

 28. Nefrektomia retroperitoneoscopowa. Przegląd Urologiczny; 2003/4/1 (17).

 29. Warsztaty laparoskopowe – 2003. Przegląd Urologiczny; 2003/4/3 (19).

 30. Adrenalektomia per retroperitoneoscopiam. Przegląd Urologiczny; 2003/4/4 (20)

 31. Laparoskopowa limfadenektomia zaotrzewnowa. Przegląd Urologiczny; 2003/4/5 (21)

 32. V edycja warsztatów: Laparoskopia w urologii. Przegląd Urologiczny; 2003/4/6 (22)

 33. Lerning curve of laparoscopic nephrectomy. J. Endourol., 17: Suppl. (MP 13.13), Sept. 2003.

 34. Analysis of laparoscopic symphysiotomy by patients with horseshoe kidney. J. Endourol., 17: Suppl. (MP 29.26), Sept. 2003

 35. Laparoscopic radical cystectomy with ileal conduit modo Bricker. J. Endourol., 17: Suppl. (V 09.01), Sept. 2003

 36. Retroperitoneoscopic dismembered pyeloplasty performed after hynes-andreson method with our own modifications. J. Endourol., 17: Suppl. (V 14.01), Sept. 2003.

 37. Isthmotomy and left side dismembered pyeloplasty by the patient with horseshoe kidney. J. Endourol., 17: Suppl. (V 14.02), Sept. 2003.

 38. Transmisja satelitarna operacji laparoskopowej. Wiedza w akcji. Przegląd Urologiczny; 2004/5/1 (23).

 39. Laparoskopowa limfadenektomia zasłonowa u pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego. Urologia Polska

 40. Pseudoaneurysm and arteriovenous fistula as complications after percutaneus nephtrolitotrypsy. Endovascular treatment with superselective embolisation. Pol J Radiol, 2005; 70(2): 87-89.

 41. Komentarze do warsztatów laseroterapii gruczolaka stercza. Przegląd Urologiczny; 2005/6/1 (29).

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 • 1996 – 2014 – Organizacja dorocznych Bydgoskich Warsztatów Laparoskopowych.

 • 1996 – 2000 – Organizacja badań przesiewowych w kierunku rozpoznania wczesnych postaci nowotworu gruczołu krokowego w Bydgoszczy.

 • 1998 – 2007 – Utworzenie Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych z Chorobami Układu Moczowego.

 • 2000 – 2012 – Organizacja dorocznych Praktycznych Kursów Laproskopowych.

 • 2004 – 2012 – Prezes Zarządu Oddziału Północno Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Prezes Zarządu.

Współpraca z zagranicznymi zespołami badawczymi

 • Prof. Stefan Loening Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 • Prof. Dirk Fahlenkamp Department of Urology, Neuruppin Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 • Dr med. Ingolf Turk Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 • Dr med. Serdar Doeger Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 • Prof. Jay Bishoff Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA Director Endourology Section, Wilford Hall Medical Center, Lackland, USA.

 • Prof. Jens Uwe Stoltzenburg Department of Urology, Usiversity of Leipzig, Germany

 • Prof. Claude Abbou Department of Urology, Henri Mondor Hospital, Creteil, France
pl_PL