O Nas – Informacje o Oddziale

O Nas – Informacje o Oddziale

Urologia_Szpital_Biziela_Bydgoszcz_Oddzial_1

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej zajmuje piąte piętro Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W Oddziale znajduje się 26 łóżek, na których rocznie hospitalizowanych jest blisko 4 tys. pacjentów. W roku 2015 zespół Oddziału przystąpił do programu szybkiej diagnostyki urologicznej w ramach pakietu onkologicznego.

Oddział dysponuje trzema salami operacyjnymi, jedną do operacji laparoskopowych i otwartych oraz dwiema do zabiegów endoskopowych. Ponadto w oddziale znajdują się dwie sale zabiegowe, pracownia ultrasonograficzna, pracownia urodynamiczna oraz pracownia ESWL. Oddział wyposażony jest w kompletny sprzęt do wykonywania zabiegów endoskopowych: elektroresekcji przezcewkowych, laserowej ablacji stercza, litotrypsji, litolapaksji, zabiegów PCNL, URS oraz sprzęt do wykonywania zabiegów laparoskopowych i retroperitoneoskopowych. Posiada również własną endoskopową salę operacyjną wyposażoną w zabiegowy aparat Rtg, dwa ultrasonografy z głowicami do badań transrektalnych i śródoperacyjnych.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w mieszczącej się na terenie szpitala Poradni Urologicznej. W ramach poradni funkcjonuje zespół szybkiej diagnostyki urologicznej.

W Oddziale Urologii pracuje dziesięciu lekarzy specjalistów urologów oraz pięciu rezydentów. Pięciu lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych oraz siedmiu certyfikat specjalisty europejskiego (Fellow of European Board of Urology). Zespół tworzą 23 pielęgniarki. 10 z ukończonymi wyższymi studiami, 5 po ukończonym kursie endoskopowym, 4 w trakcie specjalizacji.

Oddział specjalizuje się w wykonywaniu operacji z zakresu laparoskopii i endourologii. To ośrodek wykonujący pełen zakres zabiegów laparoskopowych. Większość operacji laparoskopowych lekarze pracujący w Oddziale przeprowadzili jako pierwsi w kraju i nadal pozostają niekwestionowanymi liderami w tej dziedzinie. Swoje osiągnięcia prezentowali na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach urologicznych. Zespół Oddziału Urologii szkolił się w Klinice Urologii Brady Urological Institute Johns Hopkins Hospital i Johns Hopkins Bayview Medical Center Baltimore USA; w Klinice Urologii Szpitala Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; w Klinice Urologii, Augusten-Viktoria-Krankenhaus w Berlinie; w Klinice Urologii Uniwersytetu w Insbrucku; w Klinice Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu.

Od roku 1996 w Szpitalu im. dr J. Biziela rok rocznie odbywały się warsztaty laparoskopowe podczas których przeprowadzano pionierskie operacje laparoskopowe, transmitowane live do sali konferencyjnej. Operatorami byli zaproszeni goście z wybitnych światowych ośrodków laparoskopowych.

W roku 2000 zespół Oddziału Urologii stworzył szkołę laparoskopii pod nazwą Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe. Celem projektu było opracowania i wdrożenie systemu nauczania laparoskopii w Polsce. Program zapoczątkowany w 2000 roku jest kontynuowany nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od roku 2015 Zespół współtworzy i współpracuje z powstałym w Bydgoszczy centrum szkoleniowym EMTC European Medical Traening Center.

Urologia_Szpital_Biziela_Bydgoszcz_Oddzial_2

Obecnie Oddział Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy jest w pełni wyposażoną jednostką w najnowocześniejszy sprzęt z zakresu urologii. Aktualnie jest jedynym w regionie ośrodkiem dysponującym wszystkimi metodami leczenia kamicy układu moczowego (PCNL, URS, RIRS, ESWL, LASER, LAPAROSKOPIA). Dysponuje kompletem urządzeń do leczenia rozrostu gruczołu krokowego, nowotworów pęcherza moczowego, nietrzymania moczu itd. Posiada sprzęt laparoskopowy najnowszej generacji z pełnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie każdej operacji laparoskopowej w urologii.

Największy atut Oddziału to wysokie kwalifikacje personelu. Każdy ze specjalistów urologów zatrudniony w Oddziale jest przygotowany do samodzielnego wykonywania większości zabiegów urologicznych. Ponadto każdy specjalizuje się w jednej unikatowej dziedzinie. W ten sposób stworzony został zespół pozwalający na dążenie do osiągnięcie statusu lidera. Liczne staże, szkolenia, kursy odbywane w kraju i za granicą zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki, zaowocowały wyszkoleniem zgranego zespołu potrafiącego posługiwać się wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami dostępnymi we współczesnej urologii. Zespół nadal podnosi swoje kwalifikacje doskonaląc techniki operacyjne, wdrażając nowe technologie, zdobywając środki na nowoczesne wyposażenie. Dzięki współpracy z ośrodkami urologicznymi możliwe było podjęcie badań naukowych, wymianą personelu oraz zaproszeniem do Bydgoszczy wybitnych specjalistów.

pl_PL