Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w BydgoszczyProgramy Badawcze

1. Ocena wyników prostatektomii radykalnej wykonywanej techniką laparoskopową we własnej modyfikacji.

2. Ocena wyników laparoskopowej radykalnej prostatektomii z rozszerzoną lifadenektomią miedniczą w miejscowo zaawansowanym nowotworze gruczołu krokowego.

3. Ocena wyników plastyki połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką laparoskopową w modyfikacji własnej.