Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy