Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Laparoskopowa radykalna prostatektomia

Filmy z przebiegu zabiegu

     

1. Miejsca wprowadzania trokarów.

     
2. Przecięcie żyły grzbietowej powierzchownej.

     

3. Odcięcie podstawy prostaty od pęcherza.

     
4. Oszczędzenie pęczka po stronie lewj.

     

5. Odcięcie odnóg gruczołu krokowego.

     
6. Odcięcie szczytu stercza. Technika Bydgoska.

     

7. Pęczki na końcu.

     
8. Widok prostaty po wycięciu.

     

Stan po usunięciu węzłów chłonnych miedniczych.