Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w BydgoszczyOpisy Zabiegów

Cystektomia - radykalne usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego odprowadzenia moczu.

Nefrektomia otwarta - operacja usunięcia nerki.

NSS - operacja nerkooszczędzająca usunięcia guza nerki metodą laparoskopową.

PCNL - usuwanie kamieni nerkowych przez przetokę wykonaną przezskórnie.

Prostatektomia - laparoskopowa radykalna prostatektomia.

TURP - operacja przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego.

TURT - operacja przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego.

TVT - operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z użyciem taśmy.