Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w BydgoszczyPracownicy

Szpital Biziela Urologia Pracownicy

Od lewej: dr B. Brzoszczyk, dr M. Borysiak, dr P. Szyperski dr. J. Szyperski, dr. A. Barecki, dr R. Kalinowski, dr S. Wroński, dr Z. Jarzemski, dr J. Kabziński, dr M. Jarzemski, dr P. Słupski, dr. M. Gruba, dr S. Listopadzki. Siedzi dr P. Jarzemski, prof. UMK.