Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w BydgoszczyPracownicy

Szpital Biziela Urologia Pracownicy

Od lewej: Dr Roman Kalinowski, dr Jacek Kabziński, dr Marek Gruba, dr Piotr Frąckiewicz, dr Sławomir Listopadzki, dr Piotr Piasecki, dr Stanisław Czeszak, dr Zdzisław Jarzemski, dr Roman Sosnowski, dr Jacek Szyperski, dr Marcin Jarzemski, dr Piotr Jarzemski, dr Piotr Słupski, dr Andrzej Barecki, dr Marek Kowalski.