Pracownicy

Szpital_Biziela_Urologia_Pracownicy_2021
Od lewej: dr B. Brzoszczyk, dr M. Borysiak, dr P. Szyperski dr. J. Szyperski, dr. A. Barecki, dr R. Kalinowski, dr S. Wroński, dr Z. Jarzemski, dr J. Kabziński, dr M. Jarzemski, dr P. Słupski, dr. M. Gruba, dr S. Listopadzki. Siedzi dr P. Jarzemski, prof. UMK.

Kierownik:

Dr n. med. Piotr Jarzemski - Ordynator, Specjalista urolog

Dr n. med. Piotr Jarzemski

Ordynator, Specjalista urolog

Lekarze Specjaliści:

Dr n. med. Stanisław Wroński - Starszy asystent, Specjalista urolog

Dr n. med. Stanisław Wroński

Starszy asystent, Specjalista urolog

Dr n. med. Sławomir Listopadzki - Starszy asystent, Specjalista urolog

Dr n. med. Sławomir Listopadzki

Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. Jacek Kabziński - Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. med. Jacek Kabziński

Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. Jacek Szyperski - Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. med. Jacek Szyperski

Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. Roman Kalinowski - Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. med. Roman Kalinowski

Starszy asystent, Specjalista urolog

Lek. Piotr Słupski - Asystent, Specjalista urolog

Lek. med. Piotr
Słupski

Asystent, Specjalista urolog

lek. med.

Lek. med. Marcin Jarzemski​

Lekarze Rezydenci:

lek. med.

Lek. med.
Piotr Piasecki

lek. med.

Lek. med.
Marek Gruba

lek. med.

Lek. med.
Bartosz Brzoszczyk

lek. med.

Lek. med.
Maciej Borysiak

lek. med.

Lek. med.
Paweł Szyperski

Psycholog:

lek. med.

Dr n. społ. Joanna Bitner-Szulc

Oddziałowa:

lek. med.

Mgr Beata Pilarska