Osiągnięcia Oddziału

 1. 1990 rok pierwsze w regonie zabiegi usuwania złogów z moczowodów i nerek techniką URS i PCNL.

 2. 1992 rok utworzenie pierwszej w regionie pracowni ESWL.

 3. 1993 rok pierwsza cystectomia radykalna, z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego metodą Pagano.

 4. 1995 rok pierwsza operacja laparoskopowa – utereolitotomia z dostępu przezotrzewnowego.

 5. 1996 rok pierwsze warsztaty laparoskopowe z udziałem zaprzyjaźnionych urologów prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

 6. 1996 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa nefrektomia radykalna.

 7. 1998 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego.

 8. 1999 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa prostatektomia radykalna.

 9. 2000 rok pierwsza w Polsce laparoskopowa cystektomia radykalna.

 10. 2000 rok powstanie BWE Bydgoskich Warsztatów Laparoskopowych. Pierwsze warsztaty laparoskopowe w Olsztynie prowadzone corocznie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego przez zespół Oddziału Urologii.

 11. 2001 rok międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem prof. Stefana Loeninga i prof. Dirka Fahlenkampa prof. dr med. Ingolf Turka z Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 12. 2003 rok Transmisja satelitarna operacji laparoskopowej wykonywanej w Oddziale Urologii w Bydgoszczy.

 13. 2004 rok międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem prof. Jay Bishoffa Director Endourology Section, Wilford Hall Medical Center, Lackland, USA.

 14. 2004 rok. Siedziby Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Oddziale Urologii w Bydgoszczy. Dr Piotr Jarzemski Prezesem Oddziału Północno-Zachodniego PTU.

 15. 2005 rok międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem prof. Prof. Jens Uwe Stoltzenburg Department of Urology, Usiversity of Leipzig, Germany oraz Prof. Claude Abbou Department of Urology, Henri Mondor Hospital, Creteil, France.

 16. 2006 rok międzynarodowe warsztaty laparoskopowe z udziałem Prof. Stefan Loeningprof. Prof. Dirk Fahlenkamp Department of Urology, Charite Hospital, Humboldt Usiversity in Berlin, Germany.

 17. 2008 rok Kongres Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Bydgoszczy.

 18. 2013 rok pierwsze w regionie pobranie nerki od żywego dawcy miło miejsce w oddziale Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej w Bydgoszczy. Pobranie nerki techniką laparoskopową wykonał dr Piotr Jarzemski.

 19. 2014 rok pierwszy w świecie zabieg zamknięcia przetoki pęcherzowo odbytniczej techniką LESS.

 20. 2014 rok operacja jednoczasowego usunięci obu nerek i pęcherza moczowego technika laparoskopową.

 21. 2014 rok operacja jednoczasowego usunięcia nowotworu nerki, czopa nowotworowego sięgającego powyżej przepony i przerzutu do szczytu płuca prawego. Operacja w łączonym zespole: urologa, chirurga naczyniowego, kardiochirurga i torakochirurga.

 22. 2015 rok utworzenie w Bydgoszczy Laparoskopowego Centrum Naukowo Szkoleniowego – EMTC European Medical Training Center.

 23. 2016 rok. Siedziby Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Oddziale Urologii w Bydgoszczy. Dr Piotr Jarzemski Prezesem Sekcji Endourologii i ESWL PTU.

 24. 2016 – 20 lat Bydgoskich Warsztatów Laparoskopowych 1996 – 2016.

 25. 13.09.2016. Pierwszy w regionie i drugi w Polsce krzyżowy przeszczepu nerek. Zabiegi wykonane we współpracy z Kliniką Transplanotologii i Kliniką Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr Jurasza. Pobranie nerki techniką laparoskopową wykonał dr Piotr Jarzemski.

 26. 7-8.04.2017. XXV Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy 2017.

 27. 13-14.04.2018. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy, 2018.

 28. 12-13.04.2019. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Bydgoszczy, 2019.