Ordynatorzy Oddziału

Dr n. med. Piotr Jarzemski - Ordynator, Specjalista urolog

Dr n. med. Piotr Jarzemski Ordynator Oddziału Urologii od 2000 roku

Dr n. med. Piotr Jarzemski pracuje w Oddziale Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy od 1987 roku. Od stycznia 2000 roku pełni funkcję ordynatora oddziału. Podstawowym tematem jego zainteresowań jest zastosowanie laparoskopii i retroperitoneoskopii w urologii. Jest pionierem wprowadzania w Polsce nowych technik operacji laparoskopowych, szczególnie laparoskopowej radykalnej nefrektomii oraz laparoskopowej radykalnej prostatektomii. Jest pomysłodawcą i organizatorem kursów i warsztatów laparoskopowych „laparoskopia w urologii”, organizowanych przez Zespół Oddziału Urologii, nieprzerwanie od 1996 roku.

Ponadto dr Jarzemski interesuje się onkologią urologiczną ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów gruczołu krokowego. Jest organizatorem i koordynatorem prowadzonych od 1995 roku, na terenie regionu bydgoskiego, badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania wczesnych postaci raka stercza, znanych jako „Akcja Prostata”. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych m. in. w takich ośrodkach jak: Klinika Urologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Klinika Urologii Johns Hopkins University Hospital w Baltimore, USA, Klinika Urologii Uniwersytetu w Insbrucki, Klinika Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu. Jest autorem i współautorem licznych Publikacji i prac naukowych prezentowanych na kongresach krajowych i zagranicznych.

zjarzemski

Dr n. med. Zdzisław Jarzemski Ordynator Senior Oddziału Urologii

Dr n. med. Zdzisław Jarzemski do roku 1999 pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W czasie kierowania oddziałem rozwinął nowoczesną endourologię, wprowadzając zabiegi PCNL i URS oraz operacje laparoskopowe. Ponadto wprowadził operacje radykalnej nefrektomii, prostatektomii, cystektomii oraz zabiegi odtwórcze pęcherza jelitowego. Dr Jarzemski wyspecjalizowal 10 urologów, w tym 4 z certyfikatem FEBU. Jego podstawowym tematem zainteresowań jest zastosowanie małoinwazyjnych metod leczenia chorób stercza. Wprowadził i udoskonalił między innymi, technikę przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego o wadze powyżej 100 g wykonując osobiście ponad 1000 tego typu zabiegów. Prywatnie interesuje się żeglarstwem. 

gajewski

Dr n. med.Henryk Gajewski Ordynator w latach 1956 – 1986