Opisy Zabiegów

Cystektomia

Radykalne usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego odprowadzenia moczu.

Nefrektomia otwarta

Operacja usunięcia nerki.

NSS

Operacja nerkooszczędzająca usunięcia guza nerki metodą laparoskopową.

PCNL

Usuwanie kamieni nerkowych przez przetokę wykonaną przezskórnie.

Prostatektomia

Laparoskopowa radykalna prostatektomia.

TURP

Operacja przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego.

TURT

Operacja przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego.

TVT

Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z użyciem taśmy.